Contact

Stichting Weeshuis der Doopsgezinde Collegianten  “De Oranjeappel” 

p/a  Iefke Admiraal-Hylkema
Minister Hartsenlaan 4
1217 LS  Hilversum
email: iefke@miraal.nl

Bij de secretaris kunnen ook nadere inlichtingen worden verkregen.

Verdere gegevens:

De Oranjeappel is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Verder is De Oranjeappel  ingeschreven in het Stichtingenregister, bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 41199045.
Het fiscaal nummer is 002560513.