Contact

Stichting Weeshuis der Doopsgezinde Collegianten  “De Oranjeappel” 

p/a  H. Smit, secretaris/penningmeester
Elpermeer 27
1025 AA – Amsterdam
email: henhet@freeler.nl
tel. nr 020-6369330

Bij de penningmeester kunnen ook nadere inlichtingen worden verkregen.

Verdere gegevens:

De Oranjeappel is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Verder is De Oranjeappel  ingeschreven in het Stichtingenregister, bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 41199045.
Het fiscaal nummer is 002560513.

Advertenties