Bestuur

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHet bestuur is als volgt samengesteld:

E. Iwema Bakker, voorzitter
H. Smit, secretaris/penningmeester
M.H. van Hoogstraten, lid
M. Rijken , lid
I. Admiraal, lid

De bestuurders ontvangen voor hun bezigheden geen beloning, noch een vaste onkostenvergoeding. Redelijke onkosten worden wel vergoed.

Advertenties