De Oranjeappel

oranjeappel“De Oranjeappel” is gesticht in 1675, als weeshuis voor wezen van Doopsgezinde ouders. Inmiddels is er, ruim drie eeuwen later,  geen weeshuis meer onder haar hoede. De Stichting is nu een vermogensfonds; de opbrengsten dienen voor steunverlening als hierna aan te geven.

De Stichting heeft thans als doel het verlenen van steun:

…… aan jeugd (instellingen) in het algemeen en aan Doopsgezinde jeugd in het bijzonder.
(artikel 1 van de statuten).

De Stichting onder deze naam is opgericht op 8 mei 1963 en gevestigd te Amsterdam. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 7 mei 1981.