Aanvraag: voor wie en hoe….

aanvraag voor wie en hoe oranjeappel steenDe criteria voor steunverlening zijn als volgt:

a. voor geestelijke of maatschappelijke belangen van jeugd en jongeren.
b. volgorde van prioriteit:

  • Doopsgezinde jeugd en jongeren,
  • Jeugd en jongeren in Nederland
  • Doopsgezinde jeugd en jongeren in de wereld
  • Jeugd en jongeren in de wereld.

c. leeftijdsgrens is 27 jaar, bij uitzondering tot 30 jaar.
d. steun primair aan groepen en instellingen, en in beginsel alleen voor éénmalige projecten.
e. steun in individuele gevallen (studiesteun) wordt alleen gegeven in uitzonderlijke    omstandigheden en voor éénmalige projecten. De Oranjeappel is géén studiefonds.
f. alleen steunverlening voor  kleinere projecten, waar de bijdrage effect heeft.

Aanvragen kunnen worden ingediend:
voor 1 april en voor 1 november van elk jaar, en moeten worden gericht aan de secretaris. De aanvraag moet voldoende gemotiveerd zijn, en liefst voorzien een duidelijke begroting. Besluitvorming volgt in beginsel in de daarop volgende maanden (april en november).